நிலையில்லா வாழ்விது நினைந்தே வாழ்ந்திடு! தலைகீழாய் நின்றாலும் தப்பாதுன் வாழ்வு! யார் முன்னே? யார் பின்னே? யாருக்கும் தெரியாது! விதிசெயும் விந்தையினை வென்றோர்கள் கிடையாது! நீ தேடும் பணம் கூட உன்னில் நிலைத்து தான் நிற்காது! வருவதை அறிந்தோரால் செல்வதை அறிய முடியாது! நாம் வாழும் காலங்கள் நாளை நம் பேருரைக்க வாழ்வோமே நல்லோராய்! வருங் காலம் நமை வாழ்த்தும்! எதற்கிந்தப் பேராசை? எதுவுமே நிலையல்ல! எண்ணிப் பார் உன்னை நீ! எழுந்து செல் இணைந்து வெல்! […]

அழகழகாய் அமர்ந்திவர்கள் எழிலெழியாய் இணைந்தனரே! பொடிபொடியாய்ப் பொட்டிட்டு பூப்பூவாய் கோலமிடுகிறரே! அழகழகே அற்புதமே! கலகலவே சிரிப்பொலிகள் பளபளவே பட்டுடைகள் கருகரு கருவென நறு மணக்கூந்தல் கார் முகிலை நினை வூட்ட்டிடுதே! துருதுரு துருவெனும் சிறு மலர்கள் துள்ளுதல் துவழுதல் தனித்தனி அழகே! காணக்காண கவிதைதான் கண்டுகளித்திட வாருங்கள்! வாரீர்வாரீர் வாழ்த்திடவே! வாழ்த்துதலும் சுகம்சுகமே!

பஞ்சம் உரைக்கும் பாதங்கள் காணுங்கால் நெஞ்சம் உரைய வைக்கின்றன!நாம் கொஞ்சம் சிந்தித்துப் பார்த்தாலும் அவர்தம் குறையைத் தீர்க்க முடியாதோ? எத்தனைப் பாடு இக் கால்களுக்கு இரத்தம் வற்றித் தீய்ந்தனவே! இவை சற்றும் ஓய்வே எடுத்ததில்லை தலை சாய்ந்தும் சுகத்தை நினைத்ததில்லை! காலே நீயும் கலங்கி நின்றால் பாழே ஆகும் இப்புவியும் என்றே எண்ணி இயங்கினையோ? இன்னும் எத்தனைக் காலம் நீயுழைப்பாய்? சித்திரச் சோலைகள் அமைத்திட  நீ சிந்திய இரத்தம் கொஞ்சமல்ல! ஆலைகள்,சோலைகள்,அரும்பணிக் கூடங்கள் அனைத்திலும் நின்பணி அளவில! […]

பழைமை எனப்படுவது யாதெனின் யாதும் கிழமையைக் கீழ்ந்திடா நட்பு.குறள்:801 பழைமை என்று சொல்லப்படுவதன் பொருள் என்ன என்றால், நெடுங்கால நண்பர் நம்மீது உரிமை எடுத்துக் கொண்டு பிழைபட நடந்தாலும் அதைப் பொருட்படுத்தாத நட்பு எனலாம்.

தூவானம் எவர்க்குமே பூவானம் கவிகளின் பாவானம் களிப்புறும் நாவானம் நெஞ்சத்தின் நிர்வாணம் நிம்மதியின் துயில்வானம் அன்பினது பரிமானம் இங்கு அணைத்துயிர்க்கும் சுகவானம்!

கையேந்தேன் ஒருபோதும் கைவலிந் துழைப்பேனே! என் கண்ணுறக்கம் மறந்தேனும் என்னுறவை வளர்ப்பேனே! நாளைய இவ்வுலகம் எங்களை நல்வாழ்த்து கூறிடவே நாளுமே அயரா துழைத் துலகில் உயர்வேனே!

என் பாவம் இப்புவியில் யாமிங்கு செய்தோமோ? ஏழைக்குப் பிள்ளையாய்ப் பிறந்தது ஏன் குற்றமா? பசியுண்டு எவ்வுயிர்க்கும் பரந்தாமன் அறியானோ? நா ருசிக்காக உணவேண்டாம் உயிர்வாழ ஊண் போதுமே!