வஞ்சனைகள் செய்வாரோடு இணங்க வேண்டாம். உலகநீதி

தன் உயிரே போவதாயினும் தான் வாழ பிறரைக் கெடுத்தழிக்கின்ற வஞ்சக எண்ணங்கொண்டோரின் கருத்துக்கு இணங்கி நடக்கவேண்டாம்!
இனிய காலைவணக்கம் என்னுயிர் உறவோரே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: