மீண்டும் நான் ஒருபிறவி கண்டால் வேண்டிடுவேன் சிட்டுக் குருவியாக!

குருவிகளே! சிட்டுக் குருவிகளே!
பெருகிடவே! பல்கிப் பெருகிடவே!
வாழ்த்துகிறேன் உம்மை! தினம்
வலம்வர இம்மண்ணை!

ஓலைக் கூரையிலே உறைவிடம் அமைத்திருந்தாய்!
வேளை வரும்போது விரும்பியே காதல்செய்தாய்!
காதலின் உச்சத்தில் உன்னைக் கண்ணுரும் வேளையிலே
காணலாம் ஆனந்தம்! அது கரையிலாப் பேரின்பம்!

கோபுரம் அமைத்தன்றோ உன்
குலத்தினை அழிக்க வந்தோம்!
மீண்டுநீ நிற்கின்றாய்! நீ
நீண்டிங்கு வாழ்ந்திடுவாய்!

சுறு சுறுப்பின் மாற்றுரு நீ!
துறுதுறுவெனத் துள்ளும் துள்ளலும் நீ!
வெறுப்பவர் எவரும் உனக்கில்லை!உன்னை
ஒறுப்பவர்க்கோ நல்மனம் இல்லை!

குட்டை அலகினால் நெல் கொத்திடுவாய்!
வெட்டை வெளியிலும் அன்பைக் கொட்டிடுவாய்!
கிச்சு கிச்சென உன்குரலில் என்றும்
கீதம் இசைத்து மகிழ்ந்திடுவாய்!

உன்னைப்போல் வாழ்ந்திடவே நான்
என் உள்ளத்தில் எண்ணுகிறேன்!
மீண்டும் நான் ஒருபிறவி கண்டால்
வேண்டிடுவேன் சிட்டுக் குருவியாக!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: