இலவசத்தை ஏந்திடும் இவர்களல்லோ மனவளர்ச்சி குன்றியவர்கள்!

மனவளர்ச்சி குறைந்த சிறுவனொருவனுக்கு, நாங்கள் வாழைத்தார்களை வண்டியில் ஏற்றிட உதவியமைக்காக 10 ரூபாய் அன்பளிப்பாக எண்ணி கொடுக்க முற்பட்டடோது அதை வேண்டாமென மறுத்துவிட்டான்.சரி 50 ரூபாய் கொடுப்போமெனக் கொடுத்தபோதும் வாங்கிட மறுத்துவிட்டான். இலவசமாக எது கொடுத்தாலும் ஏற்றிடத் தயங்கிடா எண்ணற்றோர் வாழும்
இந்நாட்டில் எதிர்பார்ப்பின்றி உதவிடும் இப்பையனா மனவளர்ச்சி
குன்றியவன்? இலவசத்தை ஏந்திடும் இவர்களல்லோ மனவளர்ச்சி
குன்றியவர்கள்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: