எனக்குமட்டும் சொந்தமென என்னிதயத்திலே இருத்திவைப்பேன்!

 

கார்மேகக் கூந்தலை
கச்சிதமாய்க் கொண்டையிட்டு
பால்போன்ற வெண்ணிலவாய்
பாவையிங்கு வீற்றிருக்க
பார்ப்போர்கள் யாவருமே
பரவசத்தால் மயங்கிடுவர்!
காதோரம் கைவைத்து
காந்தவிழி பார்க்குமுனை
தேவதைதான் நீயெனவெண்ணித்
திகைத்துத்தான் போயிடுவர்!
யார்வரவை எண்ணியிங்கு
பூமலராய் நீயமர்ந்தாய்!
நின்னழகில் மயங்கியுனை
நேசங்கொள்ளார் யாரடிசொல்!
பாவையே!யென்பசுங்கிளியே!
பைந்தமிழ்ப்பெண் நீதானடி!
கவிவடிப்பேன் உனைநான்
கற்கண்டாய் சுவைத்தேதான்!
உன்னருகில் அமர்ந்திடவே
என்மனது துடிக்குதடி!
உயிரோவியமே உத்தமியே!
உன்மனதைச் சொல்லிடடி!
கைபிடிக்க என்மனது
தைதையெனக் குதிக்குதடி!
தமிழ்மகளே! தாமரையே!
மொழிந்திடடி உன்பதிலை!
கண்ணுக்குள்ளே ஒளித்துவைத்து
பெண்ணிலவே உனைரசிப்பேன்!
எனக்குமட்டும் சொந்தமென
என்னிதயத்திலே இருத்திவைப்பேன்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: