புரிந்துணர்வு!

 

புரிந்துணர்வு கொண்டோர் புவியெங்கும் மிகுந்திருந்தால்
சதியேது? விதியேது? சண்டைகளும் தானிங்கேது?
பிறவியில் மானுடம் தானிங் குயர்வு!
பின்னேன் சண்டை பிரிவினைகள் கூறு!
சரியான புரிந்துணர்வு நமக்கு இல்லாததாலே
நாமுறண்டு மோதி நாளும் மடிகின்றோம்!
படைத்தோனை இறையாகப் பாவிக்கும் நாமே
படைத்தோன் எவர்க்கும் பொது வெனும்
பகுப்பொருளை மறந்தோம்! மறந்து தினம்
பல்வேறு மதங்களாய் பிரிந்து தவிக்கின்றோம்!
உலவிடும் ஆதவன் !ஓங்குயர் மலை!
ஆடிடும் கடல்! அசைந்திடும் காற்று!
ஓடிடும் நீர்! உடலினில் உயிர்!
அனைவர்க்கும் பொதுவென அறிந்திடும் நல்
புரிந்துணர் விருந்தும் வாழ்வினில் வீணே
காழ்ப்புணர்வு ஏனென்று கணித்திட மறந்தோம்!
யாதும் ஊரே! யாவரும் கேளிர்!
அறிந்தும் மறந்தோம்!ஒன்றிடும் புரிந்துணர்வின்றி!
புரிந்துணர்வோம் எதையும் மகிழ்ந்திங்கு வாழ!
அறிந்திடுவோம் அனைவரையும் அன்பதனால் இணைக்க!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: