குழந்தையாக எண்ணி முதியோரைக் கொண்டாடி உயர்த்துங்கள்!

 
வயோதிகம் வந்ததே! மறதி
அதிகம் கொண்டதே!
எட்டி நடக்க எண்ணினாலும்
இடறி சறுக்குதே!
 
ஓய்வெடுக்கச் சொல்லி விட்டது
வேலை தந்த அரசுமே!
வெற்று ஆளாய் ஆனோமென்று
நொந்து மனமே மாளுது!
 
ஓடித் திரிந்த கால்களோ
ஓடச் சொல்லி முடுக்குது!
ஒத்துழைக் கத்தான் வயதோகிக
உடலோ மிகவும் மறுக்குது!
 
படித் திடத்தான் கண்களோ
புத்தகங்களைத் தேடுது! கொஞ்ச
நேரம் படிப்பதற்குள் கண்கள்
கூனிக் குறுகிப் போகுது!
 
புசித்திடத் தான் பட்சணங்கள்
பூரிப்புடன் அழைக்குது!
ஓரிரண்டு இட்டலியில் வயிறு
உள்நுழைய மறுக்குது!
 
நித்திரையே சுகமென்று கால்
நீட்டி உறங்க எண்ணினால்
இமை மூடி தூங்கிட
கண்கள் ஏனோ மறுக்குது!
 
கலந் துரையாட வெண்ணி
துணை தேடி அழைத்திட
விரைந்தோடி செல்கிறார் என்
விரல் பிடித்து நடந்தோரும்!
 
எக்குறையும் இல்லாமல் இருக்கிறேன்
எனச் சொல்வோரே நான்
என் குறை இதுவென
எப்படி அவர்க்குச் சொல்லுவேன்!
 
வயதான பெரியோர்க்கு குறையிலாது நீங்கள்
வாய்க் குணவும் துணி மணிகளும்
தந்துவிட்டால் போதுமா? தனித் தொதுக்கி
அவரை வீணே தவிக்க விடலாகுமா?
 
ஒதுக்கிடாது அவரோடு தினம்
உரையாடி மகிழுங்கள்!
குழந்தையாக எண்ணி முதியோரைக்
கொண்டாடி உயர்த்துங்கள்!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: