பசுமை உயிர்த்தெழ விரைந்திடு’ தோழா!

 

 

பசுமை உயிர்த்தெழ விரைந்திடு’ தோழா! உழைத்து
பாடுபட்டால் என்றும் பலனுண்டு தோழா!
உழுதுண்டு வாழ்வதே உயர்தொழில் தோழா! அதில்
உன்னுழைப்பை அளித் துயர்ந்திடு தோழா!

காலியிடங் களிலெல்லாம் மரம் நடவேண்டும்!
காடுவளர்ந்து நல்ல மழை தரவேண்டும்!
பசுமை எங்கெங்கும் படர்ந்திட வேண்டும்!
பசியென்ற ஒன்றிங்கு ஒழிந்திட வேண்டும்!

உழைத் திடுவோர்க்கு நல்வழி காட்டு!
உழைக் காதவரை சிறையினில் பூட்டு!
சுயநலக் கும்பலை தூக்கிலே போடு!
பொதுவுடமை எண்ணங் கொண்டுநீ வாழு!

இல்லை என்னுஞ் சொல்லை இல்லாதாக்கு! இங்கு
ஏற்றத் தாழ்விலா நிலை உருவாக்கு!
மத இனபேதம் பேசிடும் மாந்தரை
சினந்துநீ வெறுத்திடு! மனிதம்நீ வளர்த்திடு!

பசுமை உயிர்க்குது பார் பார் தோழா!
பாடுபட்ட நற்பலன் இனிக்குது தோழா!
உழுபவர் முகம் மலருது தோழா! நம்
உழைப்பால் உயர்ந்தோம்! உயர்ந்தோம் தோழா!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: