வரம்!” சிறுகதை “

 

வாழ்க்கை எல்லோருக்கும் புவியில் வாழக்கிடைத்த நல்வரமே!
அவ்வரத்தினை நீங்கள் வாழ்வதைப் பொறுத்து அதை நல் வரமாகவோ? அல் வரமாகமோ? மாற்றுவது அவரவர் வாழும்
முறையிலேயே அமைகிறது!
எவர் வாழ்க்கையில்தான் துன்பம் இல்லை? இவ்வேழை விதவைத்தாயும் 12 வயதே ஆன தனது மகனை, கணவனை
இழந்து நிர்க்கதியான நிலையில் எப்படி வளர்த்து ஆளாக்குவது
எனக் கண்கலங்குகிறாள்! தாயின் கண்களிலிருந்து வடியும் கண்ணீரைத் துடைத்தவாறே மகன்,” கலங்காதே அம்மா! நான்
உழைத்து உன்னைக் காப்பாற்றுகிறேன்” என்கிறான். மகனைக் கட்டி அணைத்துக் கொண்டு அன்னை அழுகிறாள். “மகனே, நீ எனக்குக் கிடைத்த நல் வரமடா! உன்னை எப்பாடு பட்டாவது நன்கு படிக்கவைப்பேன். அப் படிப்பினால் நீ தலைநிமிர்ந்து நடந்திட நல்வழி அமைப்பேன். என்சொல்லைக் கேட்பாயல்லவா?”
தாய் கேட்டதும் மகன் தான் நன்கு படிப்பதாக தாய்க்கு உறுதியளிக்கிறான். காலங்கள் உருண்டோடுகின்றன. எண்ணற்ற
இடையூறுகள். இருந்தும் தாயும் மகனும் தடைகளைத் தைரியமாகக் கடந்தனர். தங்கள் வாழ்வினைத் தவமாக ஏற்றனர்.
துன்பங்கள் அவர்களைத் துவழச்செய்வதில் தோல்வியுற்றன.
எத்துன்பமும் அவர்களை அச்சுறுத்துவதிலிருந்து பின்வாங்கின.
பள்ளி இறுதி வகுப்பை முடித்த மகனை மேலும் படிக்கச்செய்து
ஆசிரியர் பணிக்கான தேர்வினையும் முடிக்கச்செய்து, மகனை
ஆசிரியராகக் காண மகிழ்ந்துதான் போனாள் அத்தாய்!
படிப்பினை அத்துடன் முடித்திட்ட மகன், பணிதேடுதலில் தன் கடமையைச் செலுத்தினான். ஆண்டுகள் ஓடோடுகின்றன. பணி கிடைத்தபாடில்லை. ஆசிரியப்பணி கிடைக்கவில்லை என்பதற்காகச் சோர்ந்திடவில்லை மகன்.கிடைத்த எந்தப் பணியையும் மகிழ்வோடு செய்து தாயினை நன்கு கவனித்துக்
கொள்கிறான் மகன்.
துன்பம் எவர் வீட்டிலும் தொடர்ந்து கூடாரம் அடித்து தங்கிடுவதில்லை. இவர்கள் வீட்டை விட்டுத் துன்பம் ஓடிடும்
காலமும் வந்தது. ஆம்! தாயின் அப்பிள்ளைக்கும் ஒரு தனியார்
பள்ளியில் ஆசிரியர் பணியும் கிடைத்தது. தாயும் மகனும் மனம்
மகிழ்ந்தனர். வரமாக மகனை எண்ணிய தாயின் மகிழ்ச்சிக்கோ
எல்லையே இல்லை. வருவோர் போவோரிடமெல்லாம் தன் மகன்
ஆசிரியர்ப் பணியில் சேர்ந்ததைச் சொல்லி சொல்லி மகிழ்ந்தாள்.
மகனும் நற் தாயுக்கு தான் மகனாகக் கிடைத்ததை நல் வரமாக
எண்ணி தன் கண்ணின் மணியாகக் தன் தாயினைக் காத்துவருகிறான். வாழ்க்கை நல்வரம் என்பதை அறிந்து வாழ்க்கையினை நலமாக வாழ்ந்திடுவோம்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: