வாழ்க்கை என்பதை அறிவாயோ?

வாழ்க்கை என்பதை அறிவாயோ? வாழ்க்கை
வாழ்ந்திடத்தான் என்பதை மறந்தாயோ?
வரமாய் பெற்றிட்ட வாழ்க்கையினை அன்பின்
உறவால் இணைத்திட்டால் துயருறுவாயோ?

எவ்வளவு காலம் வாழ்ந்திடப் போகிறோம்
என்பதை எவரும் அறியோமே!
வாழ்ந்திடும் காலம் அனைவரும் வாழ்த்திட
வாழ்ந்திட்டால் உள்ளம் மகிழ்வோமே!

இன்பம், துன்பம், நன்மை, தீமை
ஏற்றம்,இறக்கம் வாழ்வில் பொதுவாகும்!
இவற்றில் எதுவும் எவர்க்கும் நிரந்தரம்
என எண்ணி நடத்தல் தவறாகும்!

வெற்றியும் தோல்வியும் மாறிமாறி வரும்
சற்றும் சறுக்கினும் வாழ்வு நொறுங்கிடுமே!
எது வந்தாலும் ஏற்றுக் கொள்வேனென
எண்ணி நடந்திடு! வாழ்வு உன்வசமே!

வாழ்க்கை என்பதை அறிவாயே! வாழ்க்கை
வாழ்ந்திடத்தான் என்பதை மறவாதே!
வரமாய் பெற்றிட்ட வாழ்க்கையினை அன்பின்
உறவால் இணைத்திடு மகிழுறுவாயே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: