பாவேந்தர் பாரதிதாசனார் பிறந்தநாள் இன்று!

வலியோர் வாழ்வதும்
எளியோர் அவர்தம்
கால்களில் வீழ்ந்து
கிடப்பதும் என்றிங்கு
ஒழியுமென உளங்
கொதித்துப் பாட்டினால்
கொலைவாளினை எடடா
மிகு கொடியோர்
செயலறவே எனப்
பாடியே சென்றாயே!
பாவியர் இன்னும்
ஒழிந்திட்டப் பாடில்லை!
மீண்டும் நீ
பிறந்துவா பாவலரே!
நின் கவியால்
வஞ்சகரை கொன்றழித்து
நன்னிலையாக்கிட வா!
வாழ்த்துகிறேன் பாவேந்தரே!
நின்புகழ் பாருளமட்டும்
நிலைத்திருக்கும் !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: