நாளை நீ வளர்ந்து நற்தாய் இவளென உலகோர் எனை வாழ்த்தினால் உளம் மகிழ்வேனே!

உச்சிமுகர்ந்து இச்சென இடும்
முத்தத்தில் அன்பின்
உச்சத்தை உணர்கிறேன் என்னுயிரில்
உதித்திட்ட பொன்மலரே!
உன்தந்தை எனக்களித்த அன்பை
உனக்களித்து நாளும்
மகிழ்ந்திடுவேன் என் வாழ்வைத்
தழைக்கவந்த கண்மணியே!

இனி எல்லாம் நீதானென
எண்ணியுனை வளர்ப்பேன்!
இனி இன்பம் நீதானே
வேறென்ன வேண்டும்?
நாளை நீ வளர்ந்து
நற்தாய் இவளென
உலகோர் எனை வாழ்த்தினால்
உளம் மகிழ்வேனே!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: