சொக்கித்தான் போய்ட்டார் லிவின் தாத்தா!

லிவின் ஒரு கதைசொல்லேன் கேட்டார் அவன் தாத்தா.
கதையா தாத்தா? சொல்லுறேன் என்றான்.
தாத்தா! தாத்தா! நான் மலைக்குப் போனேன். ஒரு மயில் நின்னுக்கிட்டிருந்தது. இங்கே வா னு
கூப்பிட்டேன். பக்கத்தில் வந்த மயில் எதற்குக் கூப்பிட்டாய்? என்றது. உன் ஆட்டத்தைப் பார்கனும்னு எனக்கு ஆசை என்றேன். நான் ஆடனும்னா மேகத்தைக் கூப்பிடனும் என்றது. மேகத்தை நான் கூப்பிட்டேன். மேகம் வந்தது. மேகத்தைக் கண்டதும் மயில் ஆட ஆரம்பித்தது. மயில்
ஆட்டத்தைக் கண்டதும் மழை பூந்தூறல் போட்டது. பூந்தூறலால பூமி குளிர்ந்தது. அதுவரை வருத்திய ஆதவனோ
அக்கினிக் கதிர்களை அடக்கிக்கொண்டது. வெப்பம் குறைந்ததால
தாத்தா எல்லோரும் என்னைப் பார்க்க வந்தாங்க. வெப்பம் தணித்த லிவின் வாழ்கவென எனைப் பாராட்டினாங்க. எனக்கோ ஒரே ஆனந்தம். தாத்தா! தாத்தா! னு தண்ணீரில குதிக்க
ஆரம்பிச்சுட்டேன். எப்படி தாத்தா என்கதை? லிவின் கேட்டிட
சொக்கித்தான் போய்ட்டார் லிவின்! தாத்தா
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: