அணிவோம் கலனாய் தமிழுனையே!

 

உயிர் எழுத்தின் துடிப்பு அம்மா!அம்மா!
அன்பின் உயிர்த்தலின் துடிப்பும் அம்மா! அம்மா!
அழகின் உயர்வும் அம்மா! அம்மா! எல்லோர்
அன்பிலும் உறைபவள் உயர் அம்மா! அம்மா!

‘அ’ வில் தொடங்கிடும் அன்னைத் தமிழ்!
ஆதி மொழியன்றோ நம் அன்னைத் தமிழ்!
அன்பினைப் பரப்பிடும் நம் அன்னைத் தமிழ்!
ஆலயமானதே நம் அன்னைத் தமிழ்!

அன்பு, அழகு, அறிவு, அமுது அத்தனையும்
‘அ’ வின் உயர் சிறப்பு!
அம்மா என்று சொல்லிடும் போது இந்த
அகிலமே கொள்ளுதே தனிச் சிறப்பு!

தமிழே! தளிரே! தவமே! தாயே! தரணியில்
என்றும் எங்கள் உயிர் நீயே!
பணிவோம் உயர்வாய், மகிழ்வோம் நிறைவாய், சூடி
அணிவோம் கலனாய் தமிழுனையே!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: