என் அன்னையர்தின நல்வாழ்த்துக்கள்!

அன்பின் உருவமாய்
அகிலத்தில் வலம்வந்து
தன்னை வறுத்தி
தன்பிள்ளை உயர்ந்திட
நாளும் வாழும்
நல் அன்னையர்
அனைவருக்கும்
என் அன்னையர்தின
நல்வாழ்த்துக்கள்!
அன்னையரே அன்பால்
உங்கள் பாதந்தொட்டு
தலைவணங்குறேன்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: