புதிய பாரதம் படைப்போம் புறப்படுங்கள் தோழரே!

புதிய பாரதம் படைப்போம்
புறப்படுங்கள் தோழரே!
பொய்யும் புரட்டுமில்லா புதுயுகம்
அமைப்போம் வாரீரே!

உழைப்பினை உடலினில் ஏற்போம்!
ஊக்கத்தினை உளத்தினில் ஏற்போம்!
செய் தொழிலினை சிரமேற்போம்!
சிந்தையில் உயர்வொன்றே நாமேற்போம்!

சோம்பலுக்கு விடை கோடுப்போம்!
சுறுசுறுப்புக்கு நற்பணி கொடுப்போம்!
ஏய்ப்பவரே இங்கு இல்லாதாக்குவோம்!
இலவசத்தை இழிந் தெட்டியுதைப்போம்!

கல்விதனை அனைவருக்கும் பொதுவிடுவோம்!
கல்விக்கூடங்கள் அரசின் நிலையமைப்போம்!
ஏர்த்தொழில் அரசின் பணியாக்கி
இல்லாமை இங்கு இல்லாதாக்குவோம்!

ஊழல் இல்லா ஆட்சியமைப்போம்!
ஊழலாரின் சொத்தை அரசுடமையாக்குவோம்!
சாதியிலா புதுயுகம் அமைப்போம்!
சமத்துவம் உருவாக புதுவழியமைப்போம்!

புதிய பாரதம் படைப்போம்
புறப்படுங்கள் தோழரே!
பொய்யும் புரட்டுமில்லா புதுயுகம்
அமைப்போம் வாரீரே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: