நல்வழி நடத்தும் தேவதையே!

நல்வழி நடத்தும் தேவதையே!
அன்னைக்குப் பின்பு என்
அன்னையாய் வற்றா அன்பினை
அள்ளிக் கொடுத்த என்
இல்லத்தரசியே இனியவளே நீவாழி!
கடிந்துனை உரைத்த போதும்
கலங்கிடாது என் துணைநின்றாய்!
துறந்திட்டாய் உன் சுகமெலாம்!
தூயவளே நீ வாழி!
அதிகாலை துயிலெழுந்து பணிமுடித்து
அக்கரையுடன் எனை எழுப்பி
காலைக் கடனெல்லாம் முடித்து
கடமையாற்ற எனைவழி நடத்தி
வேலை முடிந்து திரும்புகையில்
விழிவழிமேல் வைத்திருந்து வரவேற்று
புன்னகை முகங் காட்டி
பூரித்து உளம் மகிழ்ந்து
களைப்புடன் வந்த எந்தன்
அலுப்பினைத் தீர்த்திடவே நல்
அமுது தானளித்து,குழந்தைகளின்
தேவைகளைக் குறைவின்றி நிறைவேற்றி,
யாம் தூங்கும் வேளைவரை
நின் தூக்கந்தனை வெறுத்து,
ஒருத்தியாய் இல்லப் பணியனைத்தும்
உன் தலைமேல் சுமந்திட்ட
உத்தமியே! என் துணையே
உன்னை இப்பிறவியில் நானடைய
என்ன தவம் செய்தேனோ?
நானறியேன் நாயகியே! நீயெனை
நல்வழி நடத்தும் தேவதையே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: