உணவு அமிர்தமாகிடும்!

ருசிக்கு சாப்பிடலை நான்
ரசித்துப் புசித்திட!
பசிக்குச் சாப்பிடுகிறேன் அதுவும்
பாடுபட்டு உழைத்திட!
உழைத்துச் சாப்பிட்டுப் பாருங்க!
உணவு அமிர்தமாகிடும்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: