ஆரணங்கே உனைப் பிரியேனே!

ஆரணங்கே உனைப் பிரியேனே!

வெள்ளிக் கொலுசணிந்து மான்போல்
துள்ளி நடப்பவளே! உந்தன்
கொலுசின் ஓசையிலே என்னுள்ளம்
கொள்ளை போனதடி!

விரலில் மெட்டியடி! நடந்தால்
வீணை மீட்டுதடி!
இசையில் மயங்கி நான்
அசையவும் மறந்தேனே!

வாடி என் மாதவமே!
வாடா துன்னைத் தாங்கிடுவேன்!
எங்கும் உனக்குத் துணையாவேன்
என்னிதய இராணி நீதானே!

பூமித்தாயின் உடல்மீது உந்தன்
பொற்பாதங்கள் படல் வேண்டா
என்றே எண்ணி மெதுவாக
எழிலே நீயும் நடந்தனையோ!

பாவாயுன் பொற்ப் பாதங்களை
பரிவுடன் தாங்கியுனைக் காப்பேன்!
ஆயுள் எனக்கு உளமட்டும்
ஆரணங்கே உனைப் பிரியேனே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: