வாழ்ந்திடும் நீ பிறர் வாழ்ந்திடவும் வழி அமைத்திடு!தோழா வழி அமைத்திடு!

தோழர் துரைவேல் அவர்கள் இணையத் தொடர்பு மூலம் வாழ்க்கை பற்றி தனக்கோர் கவிதை எழுதி அனுப்பிட அன்போடு
வேண்டினார். அன்பிற்கு அடைக்குந் தாளேது? உந்துதலின்
விளைவால் உடனே உருவான கவிதை இது! கவிதை தங்களைக்
கவர்ந்தால் கருத்தினைப் பதிவிடவும். மெட்டமைத்துப்
பாடினால் கவி இனியுறும்! கவிபடைக்கத் தூண்டிய தோழர்
காஞ்சிபுரம் துரைவேலுக்கு மட்டுமன்றி என்னினிய முகநூல்
உறவுகள் 1190 பேருக்கும் இதனை அன்புடன் சமர்ப்பிக்கின்றேன்!
வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே! தோழா
வாழு நல்லவனாய்!
கோழை நீயல்ல! வீணாய்க்
குன்றிக் கிடக்காதே!தோழா
குன்றிக் கிடக்காதே!

எவரும் உலகில் பிறந்த உடனே
எழுந்து நடக்கலை.
உடனே பேசிப் பாட்டுப் பாடி
உலகைக் கலக்கலை.

படுத்து தவழ்ந்து விழுந்து எழுந்து
அடுத்தே நடக்கிறோம்
எதையும் முறையாய்க் கற்ற பின்பே
பலரும் சிறக்கிறோம்!

நாளும் கோடிப் பேர்கள் இங்கு
வந்து பிறக்கிறார்
வந்தவர்களில் கோடிப் பேர்கள்
வாழ்வைத் தொலைக்கிறார்

பிறந்தோர்களில் சிலரே நல்ல
பேறு பெறுகிறார்!
பேறுபெறும் சிலரில் நம்
பெயரும் இருந்திட
நம்வாழ்க்கை அமையனும் நாம்
நல்லவர் ஆகனும்! தோழா
நல்லவர் ஆகனும்!

உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுக
நீயும் கற்றுக்கோ!
கலகக் காரரைக் கண்டு
விலகி ஒதுங்கிக்கோ!
வம்பர்களிடம் பேச்சுக் கொடுத்து
மாட்டிக் கொள்ளாதே!
நல்லோர்களின் நட்புதனை
விட்டு விலகாதே! தோழா
விட்டு விலகாதே!

முழுமையாக எவரையும் நீ
நம்பிவிடாதே! உன்
முன்னேற்றத்தில் தடைவந்தால் பயந்து
ஒடுங்கிவிடாதே! தோழா
ஒடுங்கிவிடாதே!

போராட்டம் தான் வாழ்க்கை
புண்ணில்லா போராட்டமில்லை!
வலிமற! நல்வழி அறி!
வாழ்வு இனிதாகும்!

மதிப்பு உனைச்சேர நீ பிறரை
மதித்துப் பழகிடு!
பணத்திற்குத் தரும் மரியாதையை நற்
பண்பிற்கும் அளித்திடு!தோழா
நற்பண்பிற்கும் அளித்திடு!

வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே அறிந்து நல்
வாழ் வமைத்திடு!
வாழ்ந்திடும் நீ பிறர் வாழ்ந்திடவும்
வழி அமைத்திடு!தோழா
வழி அமைத்திடு!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: