இனிய காலைவணக்கம் என் உறவுகளே! என்றும் இணைந்திருப்போம்! என்றும் மகிழ்ந்திருப்போம்!

இனிதாய்க் காலை புலரட்டும்!
இதயங்கள் அன்பில் மலரட்டும்!
உலகத்தில் சமாதானம் உலவட்டும்!!
ஒற்றுமை எங்கும் நிலவட்டும்!
மனிதராய் மக்கள் வாழட்டும்!
மாசிலா எண்ணங்கள் ஓங்கட்டும்!
சமத்துவம் உள்ளத்தில் தவழட்டும்!
சத்தியமே என்றும் வெல்லட்டும்!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: