மங்கா அறிவொளியை மகிழ்வோடு அளிப்பாய்நீ!

கலைவாணியே கல்விக்கடல் நீதானே! தொழுதேனே!
அலைபாய்ந்திடும் உளமடக்கி தொழுதோர்க்குத் துணைநிற்பாய்!மாசகற்றிடு மானிட மனனின்று! மண்ணிலென்றும்
மங்கா அறிவொளியை மகிழ்வோடு அளிப்பாய்நீ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: