ஏன் இந்த மாற்றம்? மனிதா ஏன் தடுமாற்றம்?

ஏன் இந்த மாற்றம்? மனிதா
ஏன் தடுமாற்றம்?
ஒரு சாண் வயிறுக்காய்
உழைத்திட நினைத்தாய்!
வயிறு நிறைந்ததும் வேறு
வாழ்வினை நினைத்தாய்!
குலந்தான் தழைத்திட ஒரு
துணைதனை சேர்த்தாய்!
கூடி மகிழ்ந்தாய்! ஒரு
குடும்பமாய் ஆனாய்!
குழந்தை நலனுக்காய் பொருள்
குவித்திட நினைத்தாய்!
ஓய்விலா உழைப்பால் செல்வம்
உயர்ந்தது போல் உன்
தேவையும் உயர்ந்தது! அதனால்
பொருள் தேடுகிறாய்! தேடுகிறாய்!
பொருள் தேடித்தேடி ஓடுகிறாய்!

ஓடிடும் ஓட்டத்தில் மனிதா
உனைநீ மறந்திட்டாய்!
ஆசையின் உச்சத்தில் நீ
அறிவினை இழந்திட்டாய்!
அறநெறி தவறி தீய
அரக்கனாய் மாறிட்டாய்!
விலங்கினும் கீழாக பொருள்
வெறி கொண்டலைகிறாய்!
உலகே உனதாக்கிட தீ
வழிதேடித் திரிகிறாய்!
மூச்சு நின்றால் பிணமாவாய்!
மூர்க்கனாய் ஆனதேன்?
ஏன் இந்த மாற்றம்? மனிதா
ஏன் தடுமாற்றம்?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: