வீரக் கவிதை!

வீரத்தின் விளைநிலம் விண்ணவரும் போரிட்ட
மறைநிலம் தலைகுனிய லாதலேனோ? இன்று
தரமிழந்து நிலைகுலைந்து நிற்பதேனோ?

புலியோடுப் போரிட நேரிட்டாலும் அற
நெறியோடுப் போரிட்டு வென்றவரே வீரரென
அந்நாளில் போற்றினர் ஆன்றோரெல்லாம்!

இந்நாள் வீரமெல்லாம் எலிதனை அடித்திடவும்
எட்டுபேர் தடிகொண் டடித்தல்லோ வீரரெனத்
தண்டோரோப் போட்டுத் திரிகின்றனர்!

முறம் கொண்டு புலிதனை தனியொருத்தியாய்
அஞ்சாது அடிததுத் துரத்திய வீர
மங்கையின் மாவீரம் என்னானது?

கலமிழந்து கலங்கி நின்ற வேளையில்
கலமேந்தி நாளைவந்து போராடு என்ற
நன்னெறி வீரம் எங்கு போனது?

புறமுதுகிட்டு ஓடுபவனை முதுகில் அம்பெய்யாது
நேரெதிர் நிற்போருடன் நின்று போரிட்டு
வென்று வீரக்களம் கண்டதென்னாயிற்று?

கூலிக்கு கொலை செய்யும் வீரர்களைக்
கொண்டாடி மகிழும் இந்நாளில் வீரம்
வெத்து வேட்டாகிச் செததொழிந்ததே!

சாதீயம் வளர்த்திட அப்பாவிகளைச் வீணே
சதிராடும் வீணர்களுக்கு இன்று வீரம்
விலை பேசும் நிலையானதே!

வீரத்தின் விளைநிலமே! என் தாய்த்
தமிழகமே மீண்டெழு வீரத்தினை அற
நெறிகொண்டு மீட்டெடுக்க!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: