ஏனுடைத்தாய்_என்_மனக்குடத்தை?

ஏனுடைத்தாய்_என்_மனக்குடத்தை?

வெற்றாகிக் கிடந்தது என் மனது?
சுற்றித் திரிந்தேன் நான் யுகமெங்கும்!
பற்றி எரிய வைத்தாய் பார்வையினால்
பதறுது என்மனது உனைச் சேர!

கண்மூட மறுக்குது உனைக் கண்டிடாமல்!
கால் நடக்கத் துடிக்குது கரங்கோர்க்க!
வாய் மூட மறுக்குது வார்த்தையாட!
நோயாகிப் போனேனே தினம் உடல்வாடி!

ஆசைவிதைத் தூவி நீ சென்றுவிட்டாய்!
அற்புதமாய் உள்ளத்தில் பயிர் வளர்த்தேன்!
வேரூன்றித் துளிர் விட்டு விளையாடும்
வேளையில் பிடுங்கிட்டால் மனம் உடையாதோ?

வெந்தணலில் வீழ்ந்ததுபோல் கருகுகிறேன் நான்!
வேதனையை யாரிடம் நான் சொல்லியழுக?
உன்னுறவே சொர்க்கமென எண்ணினேனே! ஏன்
உதறிவிட்டு சென்றுவிட்டாய் அழுது துடித்திடவா?

எண்ணவில்லை என் மனதை மண்குடமாக!
உன்னுருவைப் பொன்னாக மனத்தில் வைத்தேன்!
எண்ணினேனே என்னுயிரே நீதானென! இல்லையென
ஏனுடைத்தாய் என் மனக் குடைத்தை?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: