மண்டை பத்திரம்!

 
 
உலகே பிறண்டாலும்
உன்னாவுத் துடித்தாலும்
பலரும் வந்துன்னை
பதபதைக்க வைத்தாலும்
சொல்லும் செய்தியின்
பொல்லாங்கு அறியாது
உளறினால் உண்டாகும்
கேடிங்கு பெரிதாகும்
என எண்ணாது
எவரொருவர் உளறிடும்
வேளைதனில் அதன்
விளைவால் வருமழிவு
அணைக்கட்டித் தடுத்தாலும்
அடங்காது அழிப்பதுடன்
சொன்னவர் அகப்பட்டால்
கன்னல் மிகக்கொண்டு
மண்டையும் உடைபடும்!
மறவாதீர் உங்கள்
மண்டை பத்திரம்!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: