வாழும்வரை எவர்க்கும் தீங்கிலாது வாழ்வோம்!

காலா வா உன்னைக்
காலடியில் வீழச் செய்வேன்!
நாவால் சொல்லலாம்! ஆனால்
யாரால் வீழ்த்த முடியும்?
வாழும்வரை எவர்க்கும் தீங்கிலாது
வாழ்வோம்! மரணத்தையும் நாம்
மகிழ்ந்தே ஏற்போம்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: