பாரதியே மீண்டும் வருவாயே! பாட்டால் பாவிகளைக் கலங்கடிக்க!

வாழ்க பாரதியின் புகழ்!
வணங்குகிறோம் தன்மானத் தமிழனை!
தன்னிகரில்லா உன் ஆண்மைக்கு!
தரணியே தலைவணங்குகிறது
வீரத் தமிழன் நீ
வீண்பேச்ச வீரனல்ல!
கோழை போல் எவரையும்
கும்பிடும் ஈனரல்ல!
நெஞ்சில் உறுதி கொண்டோர்
நின்னோடு மறைந்தனரோ?
பணமென்றால் பதரையும் துதிபாடும்
குணமுடையோர் நீயிருந்தால்
பதறித்தான் போயிடுவர்! கொஞ்சம்
பார்த்தாவது நடந்திடுவர்!

பாரதியே மீண்டும் வருவாயே!
பாட்டால் பாவிகளைக் கலங்கடிக்க!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: