உன் உயிருக்கு உத்திரவாதம் ஒருபோதும் கிடையாது!

பகைவனிடம் கூட எச்சரிக்கையின்றி நடக்கலாம்.ஆனால்
உடனிருந்து உறவாடி, உயிரெடுக்க எண்ணும்
உன்மத்தரிடம், எப்பொழுதும் எச்சரிக்கையுடன் நடவாவிடில் உன் உயிருக்கு உத்திரவாதம் ஒருபோதும் கிடையாது!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: