இன்பம் என்றும் வாழ்வினில் இணைந்து கலந்திட வாழ்த்துகிறேன்!

அனைவர்க்கும இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!
அகிலத்தில் அமைதியும், அனைவரின் உள்ளத்தில் நல்
அன்பும் ஓங்கி, துன்பமெலாம் தொலைந்து, இன்பம்
என்றும் வாழ்வினில் இணைந்து கலந்திட வாழ்த்துகிறேன்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: