அனைவருக்கும் அன்பின் இனிய தமிழ்வணக்கம்!

அனைவருக்கும் அன்பின் இனிய தமிழ்வணக்கம்!

தைமகள் பிறந்து விட்டாள்! நல்
தைரியம் தந்து விட்டாள்!
இன்பம் மட்டும் வாழ்வு இல்லை
துன்பம் ஒன்றும் வாழ்வில் உண்டு!
கண்டு அஞ்சேல் என்று சொல்லி
வென்றிடவே வழியும் தந்தாள்!
உழைப்பில் உறுதி கொள்ளும் மனம்
உள்ளவரை, ஒட்டிடாது இங்கு துன்பம்!
ஓய்வு வேண்டாம் உழைத்திடவே! நல்
உழைப்பே என்றும் உயர்வு என்றாள்!
தைமகளைப் பெற்றெடுத்த தமிழர்க்கு துன்பமேது?
கைகளுண்டு கால்களுண்டு கட்டான உடலுமுண்டு!
காலமெல்லாம் மகளுன் கண்ணசைவில் யாமுழைத்திடுவோம்!
வழியறிந்தோம் உழைப்பதற்கு! வான்மழை பொழிய
வாழ்த்துகிறோம்! வாவா நீ வருணனுடன்!
அதிக மழை எமக்கு வேண்டாம்!
அளவாய் மழை எமக்குப் போதும்!
உனை மறந்து ஆட்டம் போட்டோம்!
ஒடுக்கி விட்டாய் எங்கள் கொட்டம்!
கருணையுரு வருணா நீயே! நீ
கண்திறந்து அருள் மழையைப் பொழிவாய்!
அழைப்பாய் தைமகளே அன்பாய்! உன்
அன்பை ஏற்று வருவான் வருணன்!
அகிலம் வாழ வருணன் வேண்டும்!
அவனருளே உலகைக் காக்கும் என்றும்!
மீண்டும்
அனைவருக்கும் அன்பின் இனிய தமிழ்வணக்கம்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: