குடல் கலங்கவும் வைத்திடும் மறவாதீர்!

மழைத் துளிதானே
மனம்போல் பொழியட்டும்
என்றெண்ணாதீர்!
தொடர்மழைத் துளிகள்
மழைத் துளிதானே
மனம்போல் பொழியட்டும்
என்றெண்ணாதீர்!
தொடர்மழைத் துளிகள்
குடல் கலங்கவும்
வைத்திடும் மறவாதீர்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: