தான்தோன்றித் தனமாய் நடப்பதற்கல்ல!

நீதியும் நீதிபதிகளும்
வீதியில் குற்றங்கள்
வீழாது தடுக்கவேயன்றி
வீண்பிடிவாதங் கொண்டு
தான்தோன்றித் தனமாய்
நடப்பதற்கல்ல!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: