மழைத் துளிகள் நீளுலகையே மூழ்கடிக்கும்!

இளம் பிள்ளையர்தானே
களங் காண்பவர்
என்றெண்ணாதீர்!
நீண்டு பெய்திடும்
மழைத் துளிகள்
நீளுலகையை மூழ்கடிக்கும்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: