மிரளுமினி எவ்வரசும்!

ஓட்டளித்தோமென ஓய்ந்திடாது ஒன்றுபட்டுக் கூடியதால்
மீட்டெடுத்தோம் உரிமைதனை மிரளுமினி எவ்வரசும்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: