நாளை நல்லாட்சி உங்கள் கையில்! சிந்திப்பீர்! விரைந்து முடிவெடுப்பீர்!

போராட்ட வீரர்களே! ஒன்றிணைந்தோம் எதோ வென்றெடுத்தோம்
என்றில்லாமல் அங்கேயே சுயநலமில்லா பொதுநலம்பேணும்
நல்லதோர் தலைவரைத் தேர்ந்தெடுங்கள்! நாளை நல்லாட்சி
உங்கள் கையில்! சிந்திப்பீர்! விரைந்து முடிவெடுப்பீர்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: