கேட்க மறுத்து மீண்டும் மீண்டும் கொடுங்கரங்கொண்டு அடக்கிய அரசு பின்னாளில் மக்களால் ஆட்சிக்கட்டிலிலிருந்து அகற்றப்பட்டது. .

வாழ்வா? சாவா? போராட்டம் வேறு
வழியில்லை அதனால் போராட்டம்!
சோர்ந்திட வேண்டாம் தோழர்களே! நாம்
தொடர்ந்திடுவோம் வெற்றிப்பாதையிலே!

அடக்கு முறையினால் ஒடுக்கிட நினைப்பர்!
அதைக் கண்டு சிறிதும் அஞ்சாதீர்!
கொடுங்கரங் கொண்டு குரல்வளை நெரிப்பர்!
மடிந்திணும் நிலையிலும் மனந் தளராதீர்!

எஸ்மா என்றும் டெஸ்மா என்றும்
எத்தனைச் சட்டங்கள் போட்டாலும்-நீ
எத்தனைச் சட்டங்கள் போட்டாலும்
அறவழிப் போரினில் பொடிப் பொடியாகும்
அரசே நீயும் புரிந்துகொள்!

திருந்தி நீ மாறு! இல்லை
வருந்துவாய் கேளு!குனிந்திடக்
குனிந்திடக் கொட்டிடும் உந்தன் கொடுங்கரம்
ஒடிந்திடும் நிலை வரும் பாரு!

இப்பாடல் அன்று எஸ்மாவினில் நள்ளிரவு 12 மணியளவில்
கைதுசெய்யப்பட்டு திருநெல்வேலி பாளை மத்திய சிறைதனில்
அடைபட்டிருந்தபோது எழுச்சியோடு பாடிய பாடல். கேட்க மறுத்து மீண்டும் மீண்டும் கொடுங்கரங்கொண்டு அடக்கிய அரசு
பின்னாளில் மக்களால் ஆட்சிக்கட்டிலிலிருந்து அகற்றப்பட்டது.
.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: