அடாது செய்தவர்கள் அதற்குரிய தண்டனையை உடனே பெறாவிட்டாலும், உற்றதொருநாளில் மொத்தமாய்ப் பெறுவரென்பது உண்மை!

நள்ளிரவு மணி 12. கதவு தட்டப்படும் ஓசை. கதவினைத் திறக்காமலே யாரெனக் கேட்டேன். காவலர் என்றனர். வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் உள்ளீர்களா எனக்கேட்டதற்கு ‘ஆம்’
என்றேன். ஏறுங்கள் வண்டியில் என ஏற்றிச்சென்றனர்
தீவிரவாதிகள்போல்! பிறகு அரசு நிர்ணயித்த எண்ணிக்கை கிடைக்கும்வரை என்னோடு சில தண்பர்களையும் இரக்கமிலாது
அழைத்துவந்து எங்களைத் தீவிரவாதிகளாய்ச் சித்தரித்து
வழக்குப் பதிவிட்டு வஞ்சினம் தணித்துக்கொண்டது போராட்டத்தை ஒடுக்கிட்ட அரசு, தன்வினையால் பின்னாளில்
வீழ்ந்தது! அடாது செய்தவர்கள் அதற்குரிய தண்டனையை உடனே
பெறாவிட்டாலும், உற்றதொருநாளில் மொத்தமாய்ப் பெறுவரென்பது உண்மை!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: