அம்மாவின் வழியில் நற்பிள்ளைகள்!

அன்றும் அரசு ஊழியர்களின்
ஒட்டுமொத்தப் போராட்டத்தினை ஒடுக்க
பெண் ஊழியர்களைப் பேடித்தனமாக
விபச்சார வழக்கில் கைதுசெய்து
வாழ்வே இல்லாது ஆக்கிடுவோமென
போராட்டத்தை வீழ்த்தியதுதானே இவர்கள்
தலைவியின் அரசு!நல்
அம்மாவின் வழியில் நற்பிள்ளைகள்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: