இன்தமிழ் குறளோவியம்!

எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி
இல்லார்கண் இல்லது அரண். குறள்:750

எத்தனை சிறப்புகளை உடைய அரசென்றாலும் வெல்லும் பகை அறிந்து செயல்படும் திறம் இல்லாதவர்(காவலர்) இருந்தால், அரண் ஆகிய அவர் இருந்தும் இல்லாததே போலவே அழிவுக்கு உள்ளாகும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: