இப்பொழது நீசொல்லு இனிய குடியரசுதின நல்வாழ்த்துகளென்று!

இனிய 68ஆவது குடியரசுதின நல்வாழ்த்துகள்!

ஏழையென்றும் அடிமையென்றும்
கோழையென்றும் கொடுங்கோலரென்றும்
நாளைய நம்பாரதம்
நல்லோர் நல்வழியில்
நடந்து எல்லோரும்
இங்கினிதிருக்க ஒன்றாய்க்
கூடி நின்று
உவந்தே சபதமேற்போம்!

இளைய பாரதமே
எண்ணிடு எல்லோரும்
இந்நாட்டு மன்னரென்று!

பழைய பேதங்களைத்
தழைய விடாது
புதுரத்தம் உடலிலேற்று!

யாதும் ஊரென
வாது மறந்து
வனப்பினை முகத்திலேற்று!

எண்ணிப் பார்
எத்தனைக் காலங்கள்
இங்கிருக்கப் போகிறாயென?

இனமத பேதந்தவிர்த்து
இக்கணம் முதல்
இந்தியராய் ஒன்றினை!

பிரித்தாள்வோர் பேச்சிற்கு
செவி கொடுத்து
பிழையேதும் எண்ணாதே!

ஒன்றுபட தம்நாடு
கொடுத்த உயர்
விலையினை எண்ணிப்பார்!

ஒன்றுபட்ட பாரதமே
உன்னை உயர்வழியில்
சென்று சேர்க்கும்!

மூவண்ணக் கொடியேந்து!
தாய்மண்ணை நீவணங்கு!
வாழ்த்திடு வந்தேமாதரமென!

இப்பொழது நீசொல்லு
இனிய குடியரசுதின
நல்வாழ்த்துகளென்று!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: