மதுவினால் மது அருந்தியர் மட்டுமல்ல மற்றையோரும் துன்புறுகின்றனர் தினந்தினம்! என்று மாறும் இந்நிலை?

பேருந்தில் வந்து கொண்டிருந்தேன் சற்றுப்
பெரிதான சத்தத்துடன் வண்டி நின்றது!
எட்டிப் பார்த்தேன் வெளியினில் நடந்தறிய!
இருசக்கர வண்டியின் அடியினில் நசுங்கிக்கிடந்தது!
ஓட்டியவர் பேருந்தின் பின்னால் கிடந்தார்
ஓட்டுநர்,நடத்துநர் பதற்றத்தில் இருந்தனர்
ஒவ்வொருவரும் தம்தம் கருத்தை வெளிப்படுத்தினர்!
108க்குத் தகவல் தெரிவிக்க வந்தது
வண்டி விரைந்தங்கு!மூச்சு மட்டும்
இயங்க பேச்சின்றி பெரிய காயத்துடன்
கிடந்தவரை கூடிநின்றவர்கள் தூக்கி வண்டியில்
ஏற்ற விரைந்தது வண்டி மருத்துவமனைக்கு!
விபத்துக்கான காரணம் மது அருந்தி
வண்டி ஓட்டியதே என்றனர்!
மதுவினால் மது அருந்தியர் மட்டுமல்ல
மற்றையோரும் துன்புறுகின்றனர் தினந்தினம்!
என்று மாறும் இந்நிலை?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: