அனைவர்க்கும் அன்பின் இனிய நல் வணக்கங்கள்! வாழ்த்துகள்!

பிறப்பால் தமிழன்
வளர்ப்பால் தமிழன்
உயிர்ப்பால் தமிழன்
உறவால் தமிழன்
என்று சொன்னால்
ஒரு கேள்விகூடக்
கேட்காமல் நம்மில்
ஒன்றினைய எத்தனைபேர்
தயாராக இருக்கிறோம்?
அதற்குப் பிறகுதானே
இருக்கிறது ஓராயிரம்
கேள்விகள்! அப்பப்பா
போதும் போதும்
என்றாகிவிடும்!
மதம்,மொழி
இனம், பண்பாடு,
பழக்கவழக்கம், வருவாயில்
ஏற்றத்தாழ்வு, வண்ணம்
கருப்பா? சிகப்பா?
எண்ணங்கள் முற்போக்கா?
பழமைவாதியா?
இந்த நிலையில்
கூறிக் கொள்கிறோம்
யாதும் ஊரே!
யாவரும் கேளிர்!
எண்ணிப் பார்த்திருப்பாரா
கணியன் பூங்குன்றனார்
இது சாத்திய
மாகுமாவென்று!

உலகில் சமத்துவம்
நிலைத்தோங்கிட
ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும்
இக்கருத்து நிலைபெற்று
உயர்ந்திட வேண்டும்!
அதற்கு அன்பு
அனைவர் உள்ளத்திலும்
பொங்கிப் பெருகிடவேண்டும்!
வாழ்க வையகம்!
வீழ்க வேற்றுமை!
அனைவர்க்கும் அன்பின்
இனிய நல்
வணக்கங்கள்! வாழ்த்துகள்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: