தடுத்திட எண்ணுவாரேயன்றி ஒருபோதும் அழித்திட எண்ணார்!

எந்தவொரு தாயும் தன்பிள்ளைகளுக்குக் குந்தகமாக
எந்தநிலையிலும் இயங்கிட எண்ணிடார்!
பிள்ளைகள் ஒருவருக்கொருவர் பிடிக்காது அடித்திடும்
வேளையில் தன் உயிர்கொடுத்தாவது தடுத்திட
எண்ணுவாரேயன்றி ஒருபோதும் அழித்திட எண்ணார்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: