வணக்கம் நோழர்களே! வாழ்த்துவோம் தாயினை!

பொழுது புலர்கிறது!
பூவுலகு மலர்கிறது!
காரிருள் மறைகிறது!
காட்சிகள் தெரிகிறது!
தமிழன்னை எழுகிறாள்!
கவிபாடி மகிழ்கிறாள்!

வணக்கம் நோழர்களே!
வாழ்த்துவோம் தாயினை!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: