மனம் வெறுத்து நம் வாயால் பாவிகளுக்குச் சாபமிடவேண்டாம்! அறம் பார்த்துக்கொள்ளும் அப்பணியை! அவரவர் தீசெய்வினைக்கேற்ப நொந்து செத்தழிவர் ஒருநாள்!

சண்டாளனாய் தனக்குத் தெரிந்த திருட்டுத்தொழில்
பார்த்து வாழ்ந்து வந்த ஒருவன் ஒரு முனிவரை வழிமறித்து அவர் வசமுள்ள வீணையினைக் கைப்பற்ற முற்பட கேட்கிறார் அவர்,’ இச்செயல் பாவமில்லையா? உழைத்து உண்ணலாமே’ என்று. அதற்கு அவன் சொல்கிறான்’ பாவமெனப் பார்த்தால்
நானும் என் பெற்றோரும் பட்டினித்தான் கிடக்கவேண்டும். வேறு
தொழில் எனக்குத் தெரியாதென்கிறான்’ குடும்பத்தினைக் காத்திடப்
பாவம் செய்திடும் அப்பாவத்தின் பங்கினை உன் குடும்பத்தினர் விரும்பி ஏற்பரோ?’ என்று முனிவர் கேட்க ‘நிச்சயமாக’ என்கிறான் சண்டாளன்.’கேட்டுவா’ என்று சொன்ன முனிவர்க்காக பென்றோரிடம் கேட்க அவர்கள், ‘குடும்பத்தைக் காத்தல் உன் கடன். பாவத்தின் பங்கை யாம் எவ்வாறு ஏற்போம்?’ என்றனர் . திரும்பிய சண்டாளன் முனிவரின் அறவுரை கேட்டுத் திருந்தி இறைநாமம் இடையறா துதித்து இராமகதைப் பாடியதாக வரலாறு புகல்கிறது. கதையாயினும் நல்கருத்தினைப் புகல்வதால் இன்றளவும் இதிகாசமாய் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. அறியாது
செய்திடும் பாவமும், அறிந்தே ஏற்றிடும் பாவ நியாயமும் தண்டனைக் குரியதாயினும் அது நம்வாயால் அவர்களை நலிவுறச் செய்திடவேண்டாம். குற்றம் புரிந்தவர் எவரும் நீதிமன்றத் தீ்ர்ப்பிலிருந்து தப்பிக்கலாம். நல்லவர் நெஞ்சறிய இடும்
சாபத்திலிருந்து தப்பமுடியாது! அதனால்தான் சொல்கிறேன். மனம் வெறுத்து நம் வாயால் பாவிகளுக்குச் சாபமிடவேண்டாம்! அறம் பார்த்துக்கொள்ளும் அப்பணியை! அவரவர் தீசெய்வினைக்கேற்ப நொந்து செத்தழிவர் ஒருநாள்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: