உள்ளத்தால் பொய்யாதிருப்போம்! உணர்வினால் உயர்வாயிருப்போம்! வணக்கம் நல்லுறவுகளே!

எண்ணுவோம் உள்ளத்தால் ஏற்றிட சமத்துவம்
இழிந்தோரென எவருமே பிறப்பினால் இல்லையே!
உள்ளத்தில் பொய்தனை உதட்டினில் விடந்தனை
கொண்டோர்கள் எவருமே இழிந்தோர்கள் உணர்வீரே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: