அடங்காது தொடர்ந்திடும் மீண்டும் கொள்ளைகள்!

குற்றவாளியாக அம்மாவைக் கண்டால்
கூனிக் குறுகிடும் நற்பிள்ளைகள்!
அம்மாவுடன் சேர்ந்து கொள்ளையடித்திட்டப் பிள்ளைகள்
அடங்காது தொடர்ந்திடும் மீண்டும் கொள்ளைகள்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: