ஊழலை வேரறுக்க உடன் ஆட்சியினைக் கலைத்து தேர்தல் நடத்தி மக்கள் நல்லோர் ஒருவரையே தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறார்கள்!

இன்றையச் சூழலில் ஊழலில் ஊறித்திளைத்து
பதவிக்காய்ப் படுபாதகம் செய்திடும், இனிச்
செய்யவும் தயங்காத ஊழல் அரசியல்வாதிகளை
நம்பி இவர்களின் ஆட்சித்தொடர்ந்திட விரும்பவில்லை!
ஊழலை வேரறுக்க உடன் ஆட்சியினைக்
கலைத்து தேர்தல் நடத்தி மக்கள்
நல்லோர் ஒருவரையே தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறார்கள்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: