ஆட்டம் காண்கிறதோ எடப்பாடி அணி?

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் எங்களோடு 124 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் என்று நேற்றுவரை உறுதியாகச்
சொன்னவர்களின் பேச்சில் இன்று சற்று தடுமாற்றம் காணப்பட்டு
ஆட்சியமைக்கப் போதிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்
என்று சொல்லும் நிலை உள்ளது! ஆட்டம் காண்கிறதோ
எடப்பாடி அணி?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: